Köpvillkor och information

 

Köpvillkor

Vid beställning på Polarfonster.se tillämpas konsumentköplagen vid beställning, betalning, orderbekräftelse och leverans.

Beställning och Orderbekräftelse

Beställning görs direkt i webshopen. Ett med automatik genererat svarsmail skickas för att bekräfta att beställningen är mottagen. Därefter skickar Polarfönster en gällande Orderbekräftelse till beställaren med korrekt leveranstid. Det är viktigt att kund stämmer av detta mot sin beställning och kontrollerar utförande, färg, antal, dimension (bredd x höjd) etc. Polarfonster.se friskriver sig för ansvar gällande om varan är rätt beställd då det är kundens ansvar att förvissa sig om beställningens korrekthet före leverans.

Om det finns felaktigheter på orderbekräftelsen eller om det är andra osäkerheter kring din beställning kontakta Polarfonster.se på epost order@polarfonster.se.

Alla storlekar är angivna enligt modulmått B x H (Bredd x Höjd).
Modulmått = B x H 6x6 dm = 60x60 cm = 600x600 mm = Måtten för hålet i väggen.
Detta ger det verkliga Karmyttermåttet på fönstret B x H 580 x 580 mm. Avdragsmått även kallat drevmån är 20 mm för våra fönster och fönsterdörrar.

Avbeställning av order

Avbeställning är ej giltig förrän detta har bekräftats av Polarfönster.se. Avbeställning av beställningsvara som blivit orderbekräftad och expedierad är ej möjlig då den är under tillverkning och/eller leverans till beställare. Revidering av beställningsvara kan ske max 5 dagar efter erhållen orderbekräftelse. Polarfönster kommer att försöka hjälpa beställare så långt det går med kontakter och ändringar med tillverkare och leverantör efter att tiden har passerats men det kan tillkomma kostnader för att ändra p.g.a. ändringar av påbörjat arbete.

Betalning

Klarna sköter all hantering av FAKTURA, DELBETALNING, mm. All information hanteras krypterat och
säkert enligt gällande normer vid handel på internet. Certifierad enl. standarden: PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Fakturering via Klarna

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Klarna. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättningen för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Polarfönster.se överlåtna till Klarna. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad
betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 50 kr, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Delbetalning via Klarna

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Klarna AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 50 kr, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Polarfonster.se hanterar inga kontokortsnummer eller annan information kring kunds pengatransaktioner.

Personuppgifter / hantering av information

Vid beställning av varor ifrån Polarfonster.se registreras dina uppgifter för att kunna orderbekräfta och genomföra leverans av dina varor hem till dig. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och kommer aldrig lämnas till tredje part. Om du vid beställning har valt att betala mot faktura eller avbetalning så kommer det att hanteras av Svea ekonomi. Vi använder personnumret för att kontrollera din adress och kreditstatus. Den kreditupplysning vi gör på dig registreras inte i några offentliga register, sparas ej någonstans eller är synlig för andra. Vi gör kreditupplysning på alla kunder vid köp.

För att få beställa måste Du vara myndig, dvs. minst 18 år.

Bedrägerier och falska beställningar

Bedrägeriförsök eller falska beställningar polisanmäls.

Frakter / Leveranser

Fraktkostnader tas ut enligt följande:
1. Beställning av 3st och fler produkter, 700 SEK exkl. moms per lastpall.
2. Beställning av 1st eller 2st, produkter, 1200 SEK exkl. moms per lastpall.

Fraktkostnadstillägg kan tillkomma då det är leverans till plats där vägtullar eller färjekostnader tillkommer. Dessa kostnader betalas alltid av beställare. T.ex. vid leverans till Gotland eller annan plats där ökade kostnader för leverans uppstår. Leveranstid för specifik vara framgår vid eller i information om vara. Vid orderbekräftad beställning med bifogad leveransvecka eller leveransdag. Lagervara levereras efter 3-5 dagar. Beställningsvara levereras inom 6-8 veckor beroende på tillverknings- eller framtagningstid men det kan bli längre under t.ex. semesterperioder.

Leveransadress måste vara åtkomlig för lastbilstransport, annars får leverans mottagas på närbelägen plats angiven av beställare. Ev. kostnader för extra frakthantering står beställare för. Lossning av gods från lastbil görs med bakgavellyft. När lossning med truck eller traktor krävs kommer detta att orderbekräftas och där ansvarar beställare för att det finns maskin som lossar godset. Vid beställning av stora lyft- /glidpartier så kan kranlossning beställas, i dessa fall så kommer gods att levereras med kranbil och partierna kan lyftas på plats direkt. Kontakta Polarfonster.se kundtjänst om din specifika leverans.

Om önskan av samlastning med beställningsvara och lagervara önskas så meddela oss gärna direkt vid beställning.

Frakter och leveranser utförs av våra logistikpartners DHL, Schenker och Posten eller deras samarbetspartners.

Polarfonster.se friskriver sig för leveransförseningar beroende på mellanförsäljning, slutförsäljning av marknadsförd vara eller leveransförsening p.g.a. transportproblem, strejk ogynnsamt väderförhållande eller dylikt. Polarfonster.se friskriver sig ifrån allt ansvar för leveransförseningar och ev. kostnader för bokade hantverkare eller montörer av beställda varor.
Polarfonster.se förbehåller sig rätten att häva köp och återbetala eventuellt inbetalt belopp till beställare. Polarfönster.se kan komma att erbjuda ersättningsvara av likvärdigt utförande men kund äger rätt att välja lösning av hantering.

Transportskadad vara

Om en vara ifrån Polarfonster.se skadas i transport och skadan är väl synlig eller dold, skall anmälan inlämnas till
Polarfonster.se inom skälig tid efter mottagandet. Därför är det viktigt med mottagarkontroll av dina fönster. Avemballering skall ske efter mottagen leverans och gods skall inspekteras, skadat gods måste anmälas inom 7 dagar. Det är beställarens ansvar att chauffören skriver på fraktsedeln om skadan är synlig.

Reklamationer / Avbeställning

Polarfonster.se tillämpar konsumentköplagen. Beställare äger själv ansvar att beställning av vara är av den modell, storlek antal eller färg som angetts vid beställning. Polarfönster.se skickar ordererkännande som beställare måste kontrollera och om felaktighet eller osäkerhet runt beställda varor uppkommer tas kontakt med Polarfönster.se omgående. Alla varor som levereras skall genomgå en mottagarkontroll. Om varan är skadad så skall det tydligt beskrivas och noteras på transportörens fraktsedel.
Reklamationer (skadade eller felaktiga varor) skall göras skriftligt till oss. Bilder på skadan skall tydligt bifogas. Ange felet så noggrant som möjligt och sänd ordersedeln till oss.
Reklamation av vara måste vara gjord senast 7 dagar efter utförd leverans av Polarfonster.se. Reklamation skickas med epost.

Polarfonster.se meddelar hur ev. returfrakt skall hanteras och utföras. Varan skall av kund hanteras som att den vore felfri. Varan måste förpackas och hanteras varsamt vid returfrakt för att reklamation skall anses giltig. Hem och distanslagen tillämpas av Polarfönster.se. Det är av yttersta vikt att varan behandlas korrekt för att returärendet skall anses giltigt och Polarfonster.se betalar frakten. Om inte returfrakt är bekräftad av Polarfonster.se eller på annat sätt inte är giltig så får beställaren stå för frakten tur och retur till Polarfönster.se.
Polarfönster förbehåller sig rätten att debitera kostnader för samtliga uppkomna kostnader för icke giltig retur + fraktkostnader till och ifrån Polarfonster.se angiven adress. Vid leverans av beställd och orderbekräftad vara som leverantör har levererat felaktig till beställare så står Polarfönster.se för returfrakter av vara. Felaktig vara skall hanteras som om den vore egen, rätt beställd vara, under hantering så att det ej uppkommer fler skador.

Produktinformation

Samtliga av Polarfonster.se marknadsförda produkter är anpassade för användning i Sverige. Det är upp till beställare att informera sig själv eller med Polarfonster.se hjälp säkerställa att fönstret har rätt underlag för beställningsbeslutet. Polarfonster.se förbehåller sig rätten att justera produktinformation med beskrivande text av våra varor, priser, produktbilder, leveranstids information etc. All produktbeskrivande information speglar varans utförande och beskaffenhet så långt Polarfönster.se kan beskriva och informera. Bilder kan skilja med ljus beroende på din färgsättning i datorn. Polarfonster.se friskriver sig för fel i information, specifikation eller tryckfel på samtliga av Polarfonster.se marknadsförda varor.

Vid användande av fönster med låga U-värden så kan det uppkomma kondens på fönstret. Det innebär inte att det är fel på fönstret utan det beror på t.ex.: för djupa smygar / eller att värmen är otillräcklig i nederkant av fönstret. Ett välisolerat fönster kan få isbildning på utsidan om det är hög luftfuktighet och kallt klimat. Polarönster.se är inte ansvarigt om installation av våra levererade fönster monteras på en plats där dessa problem uppstår.

Läs mer under fönsterskolan som informerar om problem som kan uppstå vid just ditt montage.

Ångerrätt

Om köpare vill använda sin ångerrätt av vara så kommer frakter belasta beställare både till och från beställaren till av Polarfonster.se angiven plats. Detta måste bekräftas av Polarfonster.se före leverans för att den skall vara giltig. Ångerrätten begränsas dock av Köp & Distansavtalslagen gällande varor som p.g.a. sin beskaffenhet ej kan återlämnas p.g.a. unikt utförande eller beställningsvara som ej normalt finns i våra leverantörers lager. Avvikande färger, storlekar eller på annat sätt kundanpassad produkt som medför svårigheter att sälja varan till annan kund.
När Polarfonster.se eller leverantör har orderbekräftat vara och satt den i produktion så går det ej att åberopa ångerrätt av vara. Vid frågor om just dina önskade produkters beskaffenhet gällande ångerrätt vänligen kontakta Polarefönster.se. Returfrakt betalas alltid av beställare om inget annat har angivits av Polarfönster.se.

Ansvar

Polarfonster.se ansvar för fel är begränsat till gällande försäljningsvillkor. Polarfonster.se bär inget ansvar indirekt eller direkt gällande leveransförseningar, driftavbrott, merarbete eller annan ekonomisk skada utanför Polarfönster.se kontroll.

Force majeure: Polarfönster skall vara befriat för kostnader och ansvar gällande händelser utanför Polarfönster.se kontroll som t.ex.: ogynnsamt väderförhållande, transportproblem, strejk, myndighetsingripande, sabotage eller annan restriktion.

Äganderättsförbehåll

Polarfonster.se äger levererad vara tills den är tillfullo betald.

Polarfonster.se – Kontaktuppgifter

Mailkontakt: order@polarfonster.se
Telefonkontakt: 0977-102 29
Brevkontakt:
Tomas Korvi
Polarfönster AB
Rådstugatan 2
972 38 Luleå

right