Villkor och Information

 

 

Köpvillkor

Vid beställning på Polarfonster.se tillämpas konsumentköplagen vid beställning, betalning, ordererkännande och leverans.
Vid köp då leveransadress ej samma som mantalsskrivningsadress, måste varan betalas innan leverans. Detta kan gälla leveranser till exempelvis sommarställe , annans bostad eller tillfällig bostad.

Beställning

Beställning görs det direkt på hemsidan, fax, mail eller via telefonkontakt. Fyll i frågeformulär så återkommer Polarfönster på mail eller telefon.

Alla storlekar är angivna enligt modulmått! B X H ( Bredd x Höjd) se utförlig info i samband med vara. Modulmått kan variera några mm mellan våra leverantörer. Se produkt info eller sammanställning nedan.

Modulmått = tex: B x H 6x6 = B x H 580 x 580 mm.  Avdragsmått ifrån våra fönster/dörrar är 20 mm.

Avbeställning är ej giltig förrän detta har bekräftats av Polarfönster.se. Avbeställning av beställningsvara som blivit ordererkänd och expedierad är ej möjlig då den är under tillverkning och/eller leverans till beställare.

Revidering av beställningsvara är 5 dagar efter erhållet ordererkännande. Polarfönster kommer att försöka hjälpa beställare så långt det går med kontakter och ändringar med tillverkare och leverantör efter att tiden har passerats men det kan tillkomma kostnader för att ändra pga ändringar av påbörjat arbete.

 Ordererkännande

Polarfonster.se skickar ordererkännande till beställare med angivna beställda produkter via E-mail. Det är viktigt att
kund stämmer av det mot sin beställning och kontrollerar utförande, färg, antal, storlekar i modulmått (bredd x Höjd)

så detta stämmer. Polarfonster.se friskriver sig för ansvar gällande om vara är rätt beställd då det är kunds
ansvar att förvissa sig om beställningens korrekthet före leverans.

Om felaktigheter på ordererkännande eller om det är osäkerhet kring din beställning kontakta Polarfonster.se på
mail:  order@polarfonster.se.

 

Betalning

Klarna sköter all hantering av FAKTURA, DELBETALNING,mm. All information hanteras krypterat och
säkert enligt gällande normer vid handel på internet. Certifierad enl standarden: PCI DSS (Payment Card Industry Data Security
Standard.)


Fakturering via Klarna

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Klarna. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller
organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat
att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du
får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Polarfönster.se
överlåtna till Klarna. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad
betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag,
f.n. 50 kr, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning
överlämnas fakturan till inkasso

Delbetalning via Klarna

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Klarna AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 50 kr, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

 

Polarfonster.se hanterar inga kontokortsnummer eller annan information kring kunds pengatransaktioner.

Personuppgifter/ hantering av information

Vid beställning av varor ifrån Polarfonster.se registreras dina uppgifter för att kunna ordererkänna och genomföra leverans av
dina varor hem till dig. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och
kommer aldrig lämnas till tredje part. Om du vid beställning har valt att
betala mot faktura eller avbetalning så kommer det att hanteras av Svea
ekonomi. Vi använder personnumret för att kontrollera din adress och kreditstatus. Den kreditupplysning vi gör på dig registreras inte i några
offentliga register, sparas ej någonstans eller är synlig för andra. Vi gör kreditupplysning på alla kunder vid köp.


För att få beställa måste Du ha vara myndig, dvs. minst 18 år

 

Bedrägerier och falska beställningar

Bedrägeriförsök eller falska beställningar polisanmäls.


Frakter / Leveranser

Fraktkostnader tas ut om 600 SEK exkl. moms per beställning.


Fraktkostnads tillägg kan tillkomma då det är leverans till plats där vägtullar eller färjekostnader tillkommer. Dessa
kostnader betalas alltid av beställare. T.ex. vid leverans till Gotland eller annan plats där ökade kostnader för leverans uppstår.

Leveranstid för specifik vara framgår vid eller i information om vara. Vid order ordererkänns beställning med bifogad
leveransvecka eller leveransdag.

Lagervara levereras efter 3-5 dagar

Beställningsvara levereras inom 6-8 veckor beroende på tillverknings-eller framtagningstid.

Men det kan bli längre under t.ex. semesterperioder.Leveransadress måste vara åtkomlig för lastbilstransport, sk BK1 väg. Annars får leverans mottagas på närbelägen plats
angiven av beställare. Ev. kostnader för extra frakthantering står beställare för. Lossning av gods från lastbil görs med bakgavellyft. När lossning med
truck eller traktor krävs kommer detta att ordererkännas och där ansvarar
beställare för att det finns maskin som lossar godset. Vid beställning av stora
lyft-/glidpartier så kan kranlossning beställas, i dessa fall så kommer gods
att levereras med kranbil och partierna kan lyftas på plats direkt. Kontakta Polarfonster.se kundtjänst om din specifika leverans.

Om önskan av samlastning med beställningsvara och lagervara önskas så meddela oss gärna och/eller så kommer
Polarfönster fråga det via e-post eller telefonkontakt

Frakter och leveranser utförs av våra logistikpartners DHL , Schenker och Posten eller deras samarbetspartners.Polarfonster.se friskriver sig för leveransförseningar beroende på mellanförsäljning, slutförsäljning av
marknadsförd vara eller leveransförsening pga transportproblem, strejk ogynnsamt väderförhållande eller dylikt.

Polarfonster.se friskriver sig ifrån allt ansvar för leveransförseningar och ev kostnader för bokade hantverkare
eller montörer av beställda varor.

Polarfonster.se förbehåller sig rätten att häva köp och återbetala eventuellt inbetalt belopp till beställare. Polarfönster.se
kan komma att erbjuda ersättningsvara av likvärdigt utförande men kund äger rätt att välja lösning av hantering.


Transportskadad vara

Om en vara ifrån Polarfonster.se skadas i transport och skadan är väl synlig eller dold, skall anmälan inlämnas till
Polarfonster.se inom skälig tid efter mottagandet. Därför är det viktigt med
mottagarkontroll av dina fönster. Avemballering skall ske efter mottagen
leverans och gods skall inspekteras, skadat gods måste anmälas inom 7 dagar.

Det är beställarens ansvar att chaufför´skriver på fraktsedeln om skadan är synlig.


Reklamationer/ Avbeställning

Polarfonster.se tillämpar konsumentköplagen. Beställare äger själv ansvar att beställning av vara är av
den modell, storlek antal eller färg som angetts vid beställning. Polarfönster.se
skickar ordererkännande som beställare måste kontrollera och om felaktighet
eller osäkerhet runt beställda varor uppkommer tas kontakt med Poolarfönster.se
omgående. Om felaktigt beställd vara ej har levererats men packats så
tillkommer en kostnad om 500:- inkl moms för ompackning till annan vara. Alla
varor som levereras skall genomgå en mottagarkontroll. Om varan är skadad så
skall det tydligt beskrivas och noteras på transportörs fraktsedel.
Reklamationer (skadade eller felaktiga varor) skall göras skriftligt på
ordersedeln till oss. Bilder på skadan skall tydligt bifogas. Ange felet så
noggrant som möjligt och sänd ordersedeln till oss.

Reklamation av vara måste vara gjord senast 7 dagar efter utförd leverans av Polarfonster.se Reklamation skickas med
Fax, mail eller via kontaktformulär som finns på Startsidan.

Polarfonster.se meddelar hur ev. returfrakt skall hanteras och utföras. Varan skall av kund hanteras som att den
vore felfri. Varan måste förpackas och hanteras varsamt vid returfrakt för att
reklamation skall anses giltig. Hem och distanslagen tillämpas av Polarfönster.se.
Det är av yttersta vikt att varan behandlas korrekt för att returärendet skall
anses giltigt och Polarfonster.se betalar frakten. Om inte returfrakt är
bekräftad av Polarfonster.se eller på annat sätt inte är giltig så får beställaren stå för frakt tur och retur till Polarfönster.se

Polarfönster förbehåller sig rätten att debitera kostnader för samtliga uppkomna kostnader för icke giltig retur +
fraktkostnader till och ifrån Polarfonster.se angiven adress.

Vid leverans av beställd och ordererkänd vara som leverantör har levererat felaktig till beställare så står Polarfönster.se
för returfrakter av vara. Felaktig vara skall hanteras som om den vore egen rätt beställd vara under hantering så att det ej uppkommer skador.

 

Produktinformation

Samtliga av Polarfonster.se marknadsförda produkter är anpassade för användning i Sverige. Det är upp till
beställare att informera sig själv eller med Polarfonster.se hjälp säkerställa
att fönstret har rätt underlag för beställnings beslutet.

Polarfonster.se Förbehåller sig rätten att justera produktinformation med beskrivande text av våra varor, priser,
prisfel, produktbilder, leveranstids information etc. All produktbeskrivande
information speglar varans utförande och beskaffenhet så långt Polarfönster.se
kan beskriva och informera. Bilder kan skilja med ljus beroende på din
färgsättning i datorn. Polarfonster.se friskriver sig för fel i information,
specifikation eller tryckfel på samtliga av Polarfonster.se marknadsförda varor.

Polarfonster.se marknadsför några av marknadens bäst isolerade fönster. Vid användande av fönster med låga U-värden
så kan det uppkomma kondens på fönstret. Det innebär inte att det är fel på
fönstret utan det beror på t.ex.: för djupa smygar / eller att värmen är otillräcklig
i nederkant av fönstret. Ett välisolerat fönster kan få isbildning på utsidan
om det är en hög luftfuktighet och kallt klimat. Polarönster.se är inte
ansvarigt om installation av våra levererade fönster monteras på en plats där dessa problem uppstår.

Läs mer under fönsterskolan som informerar om problem som kan uppstå vid just ditt montage.


Ångerrätt

Om köpare vill använda sin ångerrätt av vara så kommer frakter belasta beställare både till och från beställaren till
av Polarfonster.se angiven plats. Detta måste bekräftas av Polarfonster.se före leverans för att den skall vara giltig.

Ångerätten begränsas dock av Köp & Distansavtalslagen gällande varor som pga sin beskaffenhet ej kan återlämnas
pga unikt utförande eller beställningsvara som ej normalt finns i våra
leverantörers lager. Avvikande färger, storlekar eller på annat sätt
kundanpassad produkt som medför svårigheter att sälja varan till annan kund.
När Polarfonster.se eller leverantör har ordererkänt vara och satt den i
produktion så går det ej att åberopa ångerrätt av vara. Vid frågor om just dina
önskade produkters beskaffenhet gällande ångerrätt vänligen kontakta Polarefönster.se

Returfrakt betalas alltid av beställare om inget annat har angivits av Polarfönster.se

Ansvar

Polarfonster.se ansvar för fel är begränsat till gällande försäljningsvillkor. Polarfonster.se bär inget ansvar
indirekt eller direkt gällande och är ej begränsat av tex: leveransförseningar,
driftavbrott, in kompatibilitet , merarbete eller annan ekonomisk skada.

Force majeure, Polarfönster skall vara befriat för kostnader och ansvar gällande händelser utanför Polarfönster.se
kontroll som tex : ogynnsamt väderförhållande, transportproblem, strejk,
myndighetsingripande, sabotage , eller annan restriktion.

Äganderätts förbehåll

Polarfonster.se äger levererad vara tills den är tillfullo betald.Polarfonster.se – Kontaktuppgifter

Mailkontakt: info@polarfonster.se

Telefon kontakt:    0977-102 29

Brev postkontakt:    Tomas Korvi

Polarfönster AB,   Rådstugatan 2, 972 38 Luleå

right

Kalender

1/4 10:00 Sveriges Lägsta U-värde 0,78

Nu kommer Sveriges lägsta U-värde på ett standard fönster från Polarföer AB. Detta fönster kommer att bespara många kronor på El-räkningen.

1/1 10:00 Avtal med XL-Kedjan

Polarfönster AB har skrivit avtal med Sveriges Största Byggvaro kedja för leveranser av fönster till objekt.

1/9 08:00 Förvärvas av Tallbacka Invest AB

Polarfönster har nu blivit en del av Tallbacka Invest AB. Sen tidigare finns Polardörren AB, Fasadelement AB samt Global Hus AB i Koncernen.