Hos Polarfönster är virket en kärnfråga

POLARFÖNSTER, med anor från 1939, har i mer än 80 år tillverkat kvalitetsprodukter. Erfarenhet, lyhördhet och rationella tillverkningsmetoder gör att vi kan erbjuda vackra och prisvärda fönster med ett av marknadens lägsta U-värden.

I alla tider har man vetat vikten av att välja rätt råvara vid tillverkning av fönster. Det har även vi tagit fasta på. Kärnfuran, med den rätta strukturen, hårdheten och styrkan, som klarar klimatpåfrestningar är vårt utgångsmaterial vid fönstertillverkningen i Korpilombolo. En norrländsk fura behöver mellan 120-150 år innan den är mogen att avverkas. Kärnveden i furan är naturligt impregnerad, vilket gör Polarfönster hållbara i generationer.
Tack vare detta har Polarfönster fått vara fönsterleverantör till Älvsbyhus i mer än 30 år.